No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

Privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la recollida a través del formulari, seran incorporades
al fitxer amb titularitat de Publi AB 25 SL (tusregalosdeempresa.com), CIF B63929442 i domicili al carrer
Francesc Gumà 20 - 1º, 08870 Sitges, Barcelona, ​​havent-se implementat les mesures de seguretat establertes al Reial decret 994/1999 de 11 de juny. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'empresa són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol
modificació en els mateixos. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com també el dret a ser informats de les cessions realitzades dels mateixos.

Cessió

Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com) no realitzarà cessions de dades de caràcter personal d'usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça de correu electrònic:
info@tusregalosdeempresa.com, o bé per correu ordinari a Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com) carrer Francesc Gumà 20 - 1r, 08870 Sitges,
Barcelona, ​​Espanya. Per poder exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades,
és necessari que l'usuari s'acrediti davant de "Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com)" mitjançant el enviament de fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat o Passaport.

Mesures de seguretat

L'empresa ha adoptat els nivells i mesures de seguretat adequats per a la protecció de les dades personals, instal·lant en els seus sistemes
i fitxers les mesures tècniques necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la pèrdua, la alteració i l'accés
als mateixos. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat
dels mateixos per part de l'Empresa, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.