Perquè aquesta botiga funcioni correctament, i per tal d'avaluar i millorar el lloc hem de emmagatzemar uns petits arxius ( anomenats cookies ) en el seu ordinador.
Més del 90% de tots els llocs web fan ús d'aquesta pràctica , però, des del 25 al maig de 2011 estem obligats per les normes de la UE ha obtenir primer el seu consentiment.

No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

Privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la recollida a través del formulari, seran incorporades
al fitxer amb titularitat de Publi AB 25 SL (tusregalosdeempresa.com), CIF B63929442 i domicili al carrer
Francesc Gumà 20 - 1º, 08870 Sitges, Barcelona, ​​havent-se implementat les mesures de seguretat establertes al Reial decret 994/1999 de 11 de juny. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'empresa són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol
modificació en els mateixos. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com també el dret a ser informats de les cessions realitzades dels mateixos.

Cessió

Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com) no realitzarà cessions de dades de caràcter personal d'usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça de correu electrònic:
info@tusregalosdeempresa.com, o bé per correu ordinari a Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com) carrer Francesc Gumà 20 - 1r, 08870 Sitges,
Barcelona, ​​Espanya. Per poder exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades,
és necessari que l'usuari s'acrediti davant de "Publi AB25, SL (tusregalosdeempresa.com)" mitjançant el enviament de fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat o Passaport.

Mesures de seguretat

L'empresa ha adoptat els nivells i mesures de seguretat adequats per a la protecció de les dades personals, instal·lant en els seus sistemes
i fitxers les mesures tècniques necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la pèrdua, la alteració i l'accés
als mateixos. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat
dels mateixos per part de l'Empresa, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.